Điều khoản sử dụng của World Game Cup

Khi truy cập và sử dụng dịch vụ tại website worldgamecup.com, bạn tự nguyện chấp nhận các điều khoản được nêu rõ trong văn bản này. Các thuật ngữ “Bạn” hoặc “Người dùng” trong văn bản này đề cập đến mọi cá nhân truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đề nghị bạn cần đọc kỹ và lưu trữ bản hướng dẫn này cho mục đích tham khảo.

1. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Khi bạn ghé thăm và sử dụng dịch vụ trên website worldgamecup.com, điều này có nghĩa là bạn đồng ý tuân theo các quy định được trình bày trong Hướng dẫn Sử dụng này, cũng như Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết rằng Hướng dẫn Sử dụng, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật được thiết lập tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Không có điều khoản nào trong các tài liệu này cản trở quyền của chúng tôi trong việc tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, và các cơ quan thi hành pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hay thông tin chúng tôi thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ.

2. KHÔNG CAM KẾT BẢO HÀNH

Trang web worldgamecup.com và các Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp mà không kèm theo bất kỳ bảo hành nào. Chúng tôi không cam kết hoặc đảm bảo rằng các tính năng trên trang web worldgamecup.com hay các Dịch vụ sẽ phù hợp hoàn toàn với yêu cầu của bạn, cũng như không thể đảm bảo rằng quá trình hoạt động của phần mềm hoặc Dịch vụ sẽ liên tục và không xảy ra lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tình trạng mất dữ liệu, thiệt hại lợi nhuận hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập và sử dụng trang web worldgamecup.com và Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc các loại tài liệu khác mà bạn có thể lưu trữ, tải lên, hoặc chuyển qua Dịch vụ của chúng tôi. Bạn chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng các Dịch vụ.

3. SỰ THAY ĐỔI CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước tại bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên trang web worldgamecup.com. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web worldgamecup.com hoặc các Dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi được công bố, điều đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý với những thay đổi hoặc sửa đổi đó.

4. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Trong quá trình tận hưởng Dịch vụ của chúng tôi, không chỉ cần phải hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng theo mẫu của chúng tôi, mà Bạn cũng cần tuân theo những quy định sau đây:

  • Thực hiện thanh toán các khoản phí dịch vụ như đã thỏa thuận.
  • Tuân thủ các điều luật hiện hành.
  • Giải quyết mọi tranh chấp phát sinh, nếu có, thông qua sự thỏa thuận và hợp tác giữa hai bên.

5. HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TẠO VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, CŨNG NHƯ THANH TOÁN CÁC DỊCH VỤ

Website worldgamecup.com của chúng tôi cung cấp Dịch vụ thông qua nền tảng trực tuyến, bắt đầu từ quy trình đăng ký tài khoản của Bạn, lựa chọn các dịch vụ và thực hiện thanh toán cho những dịch vụ Bạn lựa chọn.

Qua việc đăng ký tài khoản tại website worldgamecup.com, Bạn khẳng định rằng Bạn đã hiểu rõ và cam kết tuân theo mọi quy định liên quan đến việc đăng ký, tính phí và thanh toán, như được mô tả trong “Hướng dẫn về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ”. Bạn cũng đồng ý rằng, bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ, Bạn chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện áp dụng.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật và chỉnh sửa nội dung của các Điều khoản Sử dụng và Hướng dẫn về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ, nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng và đảm bảo lợi ích tối ưu cho chúng tôi.

Chúng tôi có quyền nhưng không bắt buộc phải thông báo trước cho Bạn về bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải trên website. Bạn nên thường xuyên kiểm tra website và liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất về các Hướng dẫn và Điều khoản Sử dụng.

6. HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Qua việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ chỉ cung cấp Dịch vụ khi Bạn chấp nhận rằng trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên liên quan được giới hạn. Bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm và hoàn toàn bồi thường cho chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại hoặc vụ kiện nào liên quan đến việc Bạn vi phạm các quy định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn nhận trách nhiệm về nội dung và thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cam kết sẽ bảo vệ và bồi thường cho chúng tôi, các công ty con, cùng với nhân viên, quản lý, nhân công, đại lý, đại diện, nhà cung cấp thông tin và nhà cấp phép của chúng tôi khỏi mọi khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các phí luật sư, chi phí bồi thường thiệt hại, và chi phí tố tụng, lãi suất chậm trả phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, kiện tụng, thủ tục pháp lý tại Tòa án, Trọng tài, Hòa giải, hoặc các quyết định của cơ quan Nhà nước liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có quyền, và sẽ chịu chi phí, để tự mình bảo vệ và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào như vậy, nhưng điều này không bắt buộc chúng tôi phải làm như vậy và phụ thuộc vào sự bồi thường từ phía Bạn.

7. CAM KẾT BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong các sản phẩm và dịch vụ của mình. Điều này bao gồm mọi yếu tố cần thiết để cung cấp Dịch vụ, từ phần mềm đến các nguyên liệu cấu thành, cũng như các quyền liên quan đến trí tuệ của chúng tôi và của bên thứ ba có cấp phép. Quyền này được bảo hộ qua các luật về bản quyền, thương hiệu, và các quyền tài sản khác.

Quý khách không được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng, tên miền hay hình thức nhận diện nào của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ phía chúng tôi. Mọi hành động của Quý khách không được gây trở ngại hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường hay uy tín của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi kính trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và mong muốn người dùng dịch vụ của chúng tôi cũng làm như vậy. Quý khách không được phép tải lên, đính kèm, đăng tải, truyền đạt hoặc tạo ra bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, hoặc các quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi giữ quyền chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ của những người vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm các quy định này.

8. ĐIỀU KHOẢN PHỤ THÊM

Quy định pháp lý áp dụng

Những quy định trong Điều khoản Sử dụng này tuân theo và được hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này bị xác định là không hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể áp dụng vì lý do nào đó, điều khoản đó sẽ được coi là không liên quan đến những điều khoản khác trong Điều khoản Sử dụng này và không ảnh hưởng đến tính hợp pháp và khả năng áp dụng của các điều khoản khác.

Chấm dứt điều khoản

Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi nó được hủy bỏ bởi bạn hoặc bởi chúng tôi theo các điều kiện sau:

Hủy Bỏ bởi Bạn: Bạn có quyền hủy bỏ Điều khoản Sử dụng này bằng cách ngừng sử dụng Dịch vụ.

Hủy Bỏ bởi chúng tôi: Điều khoản Sử dụng này có thể được hủy bỏ ngay lập tức mà không cần thông báo trước nếu (i) chúng tôi nhận thấy bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng hoặc (ii) nếu luật pháp hoặc quyết định của cơ quan nhà nước, tòa án, hoặc cơ quan thi hành pháp luật yêu cầu chúng tôi hủy bỏ Điều khoản Sử dụng.

Liên hệ và giải quyết thắc mắc

Mọi thắc mắc liên quan đến Điều khoản Sử dụng, cách thức hoạt động của Dịch vụ, hoặc mối liên kết của bạn với chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua email: info@bantrada.com. Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết mọi vấn đề hoặc tranh chấp một cách nhanh chóng và công bằng.