Cùng trải nghiệm top 10 game hay trên Facebook cực thú vị

Đây là giai đoạn hưng thịnh của thể loại game mạng xã hội. Với nền tảng ứng dụng của Facebook, các nhà phát triển game đang mở rộng mạng lưới đến người dùng Facebook. Thông qua đó họ quảng bá game của mình. Sau đây bantrada.com giới thiệu 10 game hay trên Facebook. Farmville game […]